RIOS Gallery
SISUKORD
 

Kasulikud nõuanded

Kuidas tutvuda kogu ekspositsiooniga?

Esimesel leheküljel, alajaotuses Eripakkumisest Te näete ainult 5 tööd, milledele pöörame Teie erilise tähelepanu.

Ekspositsioon on jaotatud kategooriatesse. Valige Teid huvitava kategooria ja suunake sellele hiir.

Üldine nimekiri on jaotatud lehekülgedeks, igaühel 5 lotti. Saate neid lehitseda, kui kasutate lehekülje numbrit ekraanil all vasakul või vajutate nuppudele "edasi", "tagasi".

Nupp "*" näitab Teile kohe antud kategooria kõik lotid.

Nupp "# " jaotab nimekirja uuesti lehekülgedeks.

Lähema informatsiooni loti kohta Te näete vajutades nupule Täielikud andmed või vajutades hiire vasakule nupule, mis viitab fotole.

Vajutage foto all olevale nupule ([1],[2] jne.) ja Te näete loti fotot.

Et lotilt lotile üle minna, kasutage akent ekraani ülemisel osal. Vajutage akna paremal poolel asuvale nupule ja Te näete kogu lotide nimekirja. Suunake hiir Teie valitud lotile ja vajutage üks kord hiire vasakule nupule.

Et tagasi pöörduda ON-LINE oksjooni esimesele leheküljele, vajutage nupule Ekspositsioon.

Kui Te vajutate foto peal olevale nupule ("Maal ja graafika", "Pronks" ja jne.), pöörduge ekspositsiooni alguse juurde tagasi.

Kui lot meeldib Teile ja Te olete valmis oma pakkumise tegema, vajutage nupule "Teie pakkumine". Te peate sellele väljale sisse viima oma Kasutaja nimi ja Parool (valige ise registreerimisel).

Vajutades nupule "abi", Te saate täieliku informatsiooni Kuidas osa võtta emapakkumistest?