RIOS Gallery


Artikkel: 877  

Allsalu, Efraim. (1929 - 2006). Valge pojeng. (1979)Lühikirjeldus:
Valge pojeng. (1979).
Õli, saepuruplaat
27,5 x 27,5
All paremal – Eallsalu 79


1948-54 õppis ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis J. Võerahansu õpilasena. 1954-60 töötas õppejõuna Tartu Kunstikoolis, 1961-77 Kunstnike Liidu Tartu osakonna esimees. 1956. aastast peale võtab osa vabariiklikest ja Tartu kunsti näitustest, töid on eksponeeritud üleliidulistel näitustel Moskvas ja eesti kunsti tutvustavatel näitustel vennasvabariikides (1972. a. Tšehhoslovakkias). 1969. a. esines Vilniuse maalitriennaalil. Samal aastal omistati E. Allsalule ENSV teenelise kunstniku aunimetus. Ulatuslikuma ülevaate E. Allsalu loomingust andis grupinäitus (E. Allsalu, I. Malin ja K. Polli) 1964. a. Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis (valikut tutvustati 1965. a. Vilniuses ja Kaunases). Personaalnäitus Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis 1973. a., Tallinna Kunstisalongis 1976. a.


Hind: 533.00 Kogus: