RIOS Gallery


Zoom Out

Kaljo, Richard (1914 – 1978). Lamav akt kõhuliasendis. (1970 - aastad)

vaata originaali