RIOS Gallery
Auctions
NAVIGATIN
 

Lugupeetud kunstihuvilised! Olete oodatud meie uuele näitusele, mis on pühendatud tuntud Ukraina kunstniku Dmitry Dobrovolsky 25-le loomingulise töö aastapäevale. Näitus on avatud 29.11 kuni 27.12. T-R 10-18
Laupäev kokkulepel tel. 5159196

 

THEMATIC PHOTOS
.

THEMATIC PHOTOS

04.12.2011.XII CHARITY ART AUCTION OF THE ASSOCIATION OF ESTONIAN ATHLETES

04.12.2011 13:00

Nordic Hotel Forum Restaurant Monaco


Oksjoni korraldamise eeskirjad

Oksjoni korraldamise eeskirjad


1. Üldsätted

1.1. Oksjon "EESTI SPORTLASTE ÜHENDUSE XII HEATEGEVUSLIK KUNSTIOKSJON (edaspidi oksjon) toimub 04.12.2011.a. kell 13:00 aadressil Tallinn, Viru väljak 3,Restoran Monaco .

1.2. Oksjonil müüakse Eesti kunsti meistrite teoseid. Oksjonile esitatud teosed on märgitud kataloogis.

1.3. Oksjoni korraldab RIOS Galerii.

1.4. Oksjoni korraldaja esineb vahendajana kunstiteose müüja ja ostja vahel kõigi sellest tulenevate asjaoludega. Kõik käesolevas kataloogis märgitud teosed on erinevate komitentide omandus, kes on nende müümise õiguse üle andnud oksjoni korraldajale.

1.5. Oksjoni korraldaja annab korrektse informatsiooni esitatud kunstiteoste kohta, tuues asjatundjate arvamusi nende algupära kohta (antakse vastav sertifikaat), kuid lõplik otsus teose algupära ja seisundi kohta kuulub ostjale. Pretensioone, mis puudutavad kunstiteose algupära või seisundit võtab oksjoni korraldaja vastu kahe nädala jooksul pärast oksjoni toimumist. Oksjoni korraldaja vastutus piirdub kunstiteose maksumuse tagastamisega. Väikesed defektid, nagu vigastused alusraamil või raami üldine seisukord jms. pole kataloogis märgitud ja ei saa olla pretensioonide põhjuseks.

1.6. Oksjoni korraldaja jätab endale õiguse enne oksjoni algust maha võtta ükskõik millise kunstiteose, muuta oksjonil müüdavate kunstiteoste järjekorda ja teha parandusi oksjoni korraldamise eeskirjadesse.

1.7. Ostuhind koosneb ’haamrihinnast’, millele lisandub 5% ’buyer’s premium.


2. Mõisted

2.1. Potentsiaalne ostja – kõik, kes osalevad oksjonil isiklikult, agendi või esindaja kaudu.

2.2. Oksjonipidaja – oksjoni korraldaja poolt oksjoni juhtimiseks volitatud isik.

2.3. Oksjonipidaja assistent – oksjonipidaja abi.

2.4. Alghind – kataloogis märgitud hind, millest algab enampakkumine.

2.5. Haamrilöögihind - kunstiteose müügi lõplik hind.

2.6. Reservhind – kunstiteose müüja ja oksjoni korraldaja vahel konfidentsiaalselt kokkulepitud hind, millest madalamat pole oksjoni korraldajal õigust teost müüa.

2.7. Enampakkumine – kunstiteoste müümise protseduur.

2.8. Edukaim ostja – potentsiaalne ostja, kes pakub enampakkumisel haamrilöögi, s.o. lõpliku hinna.

2.9. Jääb koju – oksjonil müümata jäänud kunstiteos.

2.10. Garanteeritud tasu – 10% haamrilöögihinnast, mida ostja peab kunstiteose ostu päeval tasuma.

2.11. Lõplik tasu – ülejäänud 90% haamrilöögihinnast pärast garanteeritud tasu tasumist.


3. Oksjoni läbiviimise kord

3.1. Oksjon toimub Tallinnas, Viru väljak 3 Nordic Hotel Forum Restoran Monaco 04.detsembril kl. 13:00. Tööde väljapanek RIOS Galeriis, Tallinnas, Kaarli pst 8, 17.-25.detsembrini kl. 11-18.

3.2. Iga potentsiaalne ostja täidab enne oksjoni algust registreerimislehe, ostab pääsme (35 eu) ja saab osavõtunumbri, mis identifitseerib ostjat oksjoni lõpuni.
3.3. Enne oksjoni algust tutvustab oksjoni korraldaja potentsiaalseid ostjaid enampakkumist juhtiva oksjonipidaja ja tema assistendiga.

3.4. Enampakkumine toimub kunstiteoste nimekirja järjekorras. Esimese pakkumise teeb oksjonipidaja. Potentsiaalne ostja pakub oma hinna osavõtunumbri tõstmisega nii kõrgele, et oksjonipidaja seda näeks:


Hinnatõusu skeem

Teose hind Hinna tõus
75 - 750 eurot -25 euro kaupa
750 - 3000 eurot-50 euro kaupa
3000 eurot ja üle selle -100 euro kaupa


Igal enampakkumisest osavõtjal on õigus nimetada oma hind, millega ületab tõusvate pakkumiste kinnitatud korra. Selleks on vaja tõsta number ning teha suuline pakkumine.


3.5. Juhul kui oksjonipidaja ei ole kindel viimase pakkumise usaldusväärsuses, on tal õigus teha otsus enampakkumise taasalustamiseks.

3.6. Kui potentsiaalne ostja ei saa viibida oksjonil isiklikult, kuid soovib sellest osa võtta, peab ta oksjonikorraldajale saatma oma kõrgeima hinna allkirjastatud kinnituse. Oksjonil mitte viibiva enampakkuja esindajaks on kas oksjonipidaja või oksjonikorraldaja assistent, kes pakub müüdava teose võimalikult madala hinnaga. Nimetatud teenus on tasuta ja on konfidentsiaalne.

3.7. Oksjoni toimumise ajal on ainult oksjonipidajal õigus pakkumine vastu võtta või tagasi lükata.

3.8. Oksjon lõpeb viimase enampakkumise järel.

3.9. Oksjoni täpne haamrilöögihindade nimekiri on soovijaile tasuta.


4. Tasumine

4.1. Kui oksjonipidaja on ostja kindlaks teinud, peab viimane võtma kontakti oksjonipidaja assistendiga.

4.2. Kohe pärast haamrilööki kohustub ostja sisse maksma kogu tasu või garanteeritud tasu, mis moodustab 10% haamrilöögihinnast. Tasu saab sisse maksta:

a) sularahas;
b) ülekandega, pangakaardiga või deebetpangakaardiga terminali kaudu.

Võetakse vastu VISA, VISA Electron, Eurocard/Master Card, Maestro kaardid.

Ülejäänud tasu s.o. lõpliku tasu tasumiseks võib oksjonikorraldaja pikendada maksetähtega kuni 15 päeva (alates kunstiteose ostu-müügilepingu allakirjutamisest), mille jooksul ostja saab teose eest tasuda kas ülekandega või sularahas.

4.3. Garanteeritud tasu maksmisel antakse välja maksekviitung ning isikuandmete õigsuse kontrollimise järel allkirjastab ostja oksjonikorraldaja esindajaga kunstiteose ostu-müügilepingu.

4.4. Ostetud kunstiteos antakse üle ostjale oksjonikorraldaja allkirja vastu pärast lõpliku tasu maksmist kassasse või pangaarvele.

4.5. Juhul kui lõplik tasu ei ole tasutud tähtaegselt, loetakse ostu-müügileping lõppenuks. Sel juhul ostjale garanteeritud tasu ei tagastata ning jäetakse oksjonikorraldajale trahvina ostja poolt lepingu tingimuste rikkumise eest.


5. Kunstiteoste hoidmine

Oksjonikorraldaja hoiab ostetud kunstiteosed oma laos tasuta 15 päeva jooksul pärast oksjoni toimumist. Juhul kui kunstiteos ei ole 15 päeva jooksul ära viidud, kohustub ostja tasuma oksjonikorraldajale 2 eurot iga ülehoitud päeva eest. Oksjonikorraldaja ei võta endale vastutust kunstiteoste hoiustamise, hoolduse ja muu riski eest kauemaks kui 15 päeva pärast oksjoni toimumist.