RIOS Gallery
Auctions
NAVIGATIN
 

Lugupeetud kunstihuvilised! Olete oodatud meie uuele näitusele, mis on pühendatud tuntud Ukraina kunstniku Dmitry Dobrovolsky 25-le loomingulise töö aastapäevale. Näitus on avatud 29.11 kuni 27.12. T-R 10-18
Laupäev kokkulepel tel. 5159196

 

THEMATIC PHOTOS
.

THEMATIC PHOTOS

XI CHARITY ART AUCTION OF THE ASSOCIATION OF ESTONIAN ATHLETES

Roseni street 8

US Art Galerii


Oksjoni korraldamise eeskirjad


1. Üldsätted

1.1. Oksjon(edaspidi oksjon) toimub 29.12.2010.a. kell 17:00 aadressil Tallinn, Roseni 8, US Art Galerii.

1.2. Oksjonil müüakse Eesti kunsti meistrite teoseid. Oksjonile esitatud teosed on märgitud kataloogis.

1.3. Oksjoni korraldab RIOS Galerii.

1.4. Oksjoni korraldaja esineb vahendajana kunstiteose müüja ja ostja vahel kõigi sellest tulenevate asjaoludega. Kõik käesolevas kataloogis märgitud teosed on erinevate komitentide omandus, kes on nende müümise õiguse üle andnud oksjoni korraldajale.

1.5. Oksjoni korraldaja annab korrektse informatsiooni esitatud kunstiteoste kohta, tuues asjatundjate arvamusi nende algupära kohta (antakse vastav sertifikaat), kuid lõplik otsus teose algupära ja seisundi kohta kuulub ostjale. Pretensioone, mis puudutavad kunstiteose algupära või seisundit võtab oksjoni korraldaja vastu kahe nädala jooksul pärast oksjoni toimumist. Oksjoni korraldaja vastutus piirdub kunstiteose maksumuse tagastamisega. Väikesed defektid, nagu vigastused alusraamil või raami üldine seisukord jms. pole kataloogis märgitud ja ei saa olla pretensioonide põhjuseks.

1.6. Oksjoni korraldaja jätab endale õiguse enne oksjoni algust maha võtta ükskõik millise kunstiteose, muuta oksjonil müüdavate kunstiteoste järjekorda ja teha parandusi oksjoni korraldamise eeskirjadesse.


2. Mõisted

2.1. Potentsiaalne ostja – kõik, kes osalevad oksjonil isiklikult, agendi või esindaja kaudu.

2.2. Oksjonipidaja – oksjoni korraldaja poolt oksjoni juhtimiseks volitatud isik.

2.3. Oksjonipidaja assistent – oksjonipidaja abi.

2.4. Alghind – kataloogis märgitud hind, millest algab enampakkumine.

2.5. Haamrilöögihind - kunstiteose müügi lõplik hind.

2.6. Reservhind – kunstiteose müüja ja oksjoni korraldaja vahel konfidentsiaalselt kokkulepitud hind, millest madalamat pole oksjoni korraldajal õigust teost müüa.

2.7. Enampakkumine – kunstiteoste müümise protseduur.

2.8. Edukaim ostja – potentsiaalne ostja, kes pakub enampakkumisel haamrilöögi, s.o. lõpliku hinna.

2.9. Jääb koju – oksjonil müümata jäänud kunstiteos.

2.10. Garanteeritud tasu – 10% haamrilöögihinnast, mida ostja peab kunstiteose ostu päeval tasuma.

2.11. Lõplik tasu – ülejäänud 90% haamrilöögihinnast pärast garanteeritud tasu tasumist.


3. Oksjoni läbiviimise kord

3.1. Oksjon toimub Tallinnas, Roseni 8, US Art Galerii 29.detsembril kl. 17:00. Tööde väljapanek RIOS Galeriis, Mustamäe tee 4, ruum 103,


3.3. Enne oksjoni algust tutvustab oksjoni korraldaja potentsiaalseid ostjaid enampakkumist juhtiva oksjonipidaja ja tema assistendiga.

3.4. Enampakkumine toimub kunstiteoste nimekirja järjekorras. Esimese pakkumise teeb oksjonipidaja. Potentsiaalne ostja pakub oma hinna osavõtunumbri tõstmisega nii kõrgele, et oksjonipidaja seda näeks:


Hinnatõusu skeem

Teose hind Hinna tõus
1000 krooni kuni 10 000 krooni -250 krooni kaupa
10 000 krooni kuni 50 000 krooni -500 krooni kaupa
50 000 krooni ja üle selle -1000 krooni kaupa


Igal enampakkumisest osavõtjal on õigus nimetada oma hind, millega ületab tõusvate pakkumiste kinnitatud korra. Selleks on vaja tõsta number ning teha suuline pakkumine.


3.5. Juhul kui oksjonipidaja ei ole kindel viimase pakkumise usaldusväärsuses, on tal õigus teha otsus enampakkumise taasalustamiseks.

3.6. Kui potentsiaalne ostja ei saa viibida oksjonil isiklikult, kuid soovib sellest osa võtta, peab ta oksjonikorraldajale saatma oma kõrgeima hinna allkirjastatud kinnituse. Oksjonil mitte viibiva enampakkuja esindajaks on kas oksjonipidaja või oksjonikorraldaja assistent, kes pakub müüdava teose võimalikult madala hinnaga. Nimetatud teenus on tasuta ja on konfidentsiaalne.

3.7. Oksjoni toimumise ajal on ainult oksjonipidajal õigus pakkumine vastu võtta või tagasi lükata.

3.8. Oksjon lõpeb viimase enampakkumise järel.

3.9. Oksjoni täpne haamrilöögihindade nimekiri on soovijaile tasuta.


4. Tasumine

4.1. Kui oksjonipidaja on ostja kindlaks teinud, peab viimane võtma kontakti oksjonipidaja assistendiga.

4.2. Kohe pärast haamrilööki kohustub ostja sisse maksma kogu tasu või garanteeritud tasu, mis moodustab 10% haamrilöögihinnast. Tasu saab sisse maksta:

a) sularahas;
b) ülekandega, pangakaardiga või deebetpangakaardiga terminali kaudu.

Võetakse vastu VISA, VISA Electron, Eurocard/Master Card, Maestro kaardid.

Ülejäänud tasu s.o. lõpliku tasu tasumiseks võib oksjonikorraldaja pikendada maksetähtega kuni 15 päeva (alates kunstiteose ostu-müügilepingu allakirjutamisest), mille jooksul ostja saab teose eest tasuda kas ülekandega või sularahas.

4.3. Garanteeritud tasu maksmisel antakse välja maksekviitung ning isikuandmete õigsuse kontrollimise järel allkirjastab ostja oksjonikorraldaja esindajaga kunstiteose ostu-müügilepingu.

4.4. Ostetud kunstiteos antakse üle ostjale oksjonikorraldaja allkirja vastu pärast lõpliku tasu maksmist kassasse või pangaarvele.

4.5. Juhul kui lõplik tasu ei ole tasutud tähtaegselt, loetakse ostu-müügileping lõppenuks. Sel juhul ostjale garanteeritud tasu ei tagastata ning jäetakse oksjonikorraldajale trahvina ostja poolt lepingu tingimuste rikkumise eest.


5. Kunstiteoste hoidmine

Oksjonikorraldaja hoiab ostetud kunstiteosed oma laos tasuta 15 päeva jooksul pärast oksjoni toimumist. Juhul kui kunstiteos ei ole 15 päeva jooksul ära viidud, kohustub ostja tasuma oksjonikorraldajale 25 krooni iga ülehoitud päeva eest. Oksjonikorraldaja ei võta endale vastutust kunstiteoste hoiustamise, hoolduse ja muu riski eest kauemaks kui 15 päeva pärast oksjoni toimumist.