RIOS Gallery
2005
ARHIIV
FOTOD TEEMA KOHTA

Wilhelm von Kügelgen 1802 - 1867
Jairuse tütre ülesäratamine, 1847

Franz Karl Eduard von Gebhardt 1838 - 1925
Noore naise poolfiguur, 1870. aastate lõpp – 1880. aastad

Gregor Alexander Heinrich von Bochmann 1850

Adamson

Juhan Püttsepp 1898 - 1975
Soova veskitamm, 1938

Elmar Kits 1913 - 1972
Rahvapidu. Eskiis, 1941

Eduard Wiiralt 1898

06 Octoober 2005

Ja ikkagi! Suurepärane nähtus on see tänapäevane kunstiturg! Olematusest ilmuvad välja unustatud meistrite šedöövrid või rõõmustab näiliselt viimse kui teoseni läbiuuritud kunstnik ootamatult uue imetlusväärse lõuendi või graafilise lehega. Ent milline rõõm on see kollektsionäärile, kui selline teos jõuab, muuseumist möödudes, tema kogusse. Teades hästi nii Juhan Pütseppa kui ka tema töid, avastasin ma, näiteks, üllatusega tema suurepärase maastiku “Soova veskitamm” (1938), samuti Adamson-Ericu kindlalt, jõuliselt maalitud “Poolakti triibulises seelikus” (1938). Autoreid võib loetleda lõputult, 19. sajandist tänaseni., Wilhelm von Kügelgenist Konrad Mäe, Roman Nymani, Ado Vabbe, Märt Laarmanini, Elmar Kitse “Rahvapeoni”, Endel Kõksi “Tualetini”, jne. Ainuüksi need nimed kõnelevad iseenda eest.

Seni, kuni kunstnik huvitub tunnete maailmast, mis inimestel loodetavasti ei kao, vajatakse ikka teoseid, mis seda maailma värvi, joone ja plastilise vormi keeles edasi annavad. See kollektsiooni näitus tõendab seda ilmekalt.Nikolai Kormašov