RIOS Gallery
Artikkel: 138  

Reindorff, Günther(1889-1974). Graniitrahnud rannal. (1965)Lühikirjeldus:
Tint, paber
10.7 x 14.5
All paremal - GRff65.


1905.a. astus parun Stieglitzi kunstikooli Peterburis õppima teatridekoratsiooni, seejärel graafikat. Lõpetas kooli 1913.a. Lääne-Euroopa enesetäiendusstipendiumi laureaadina. 1914 reisis Prantsusmaal ja Hispaanias. 1915–1920 töötas Riigi Trükikojas Peterburis ja Moskvas, joonistades rahatähti, valmistades Nõukogude Vene esimesed vapi- ja postmargikavandid. 1920.a. asus alatiseks Tallinnasse. Samast aastast on ta Riigi Kunsttööstuskooli õpetaja, seejärel graafika õppetöökoja ja graafika osakonna juhataja. 1922–1933 konsultant Riigi Trükikojas Tallinnas. Neil aastail joonistab palju põhjarannikul ja saartel, tehnikatest viljeldes põhiliselt pliiatsit, sütt ja tušši. Mõningal määral viljeles ka pastellmaali. Käis reisidel Saksamaal, Soomes, Austrias, Itaalias, Rootsis. 1940. aastatel valmisid tal illustratsioonid J.Londoni, J.Vares-Barbaruse, J.Semperi, A.Puškini, Fr. R.Kreutzwaldi teostele. Töötas ka kujundusgraafikuna tarbekunsti vallas. Oli Rakenduskunstnike Ühingu asutajaliige. II maailmasõja ajal hävineb tema ateljee koos suure hulga töödega, mistõttu on tema varast loomingut vähe säilinud. Alates 1950.a. töötas Riikliku Kunstiinstituudi professori ja joonistuskateedri juhatajana. Viljeles jätkuvalt põhiliselt vabagraafikat erinevates tehnikates, temaatikalt looduskujutust. 1950. aastate lõpus lülitati G.Reindorff Londonis väljaantavasse kunstnike leksikoni, mis koondab 500 maailma kõigi aegade parimat graafikut (H.Läti. Günther Reindorff. ENSV Kunst. Tallinn, 1960). Günther Reindorff on üks kõige peenemaid ja järjekindlamaid stiliste eesti kunstis, kõrge kunstikultuuri ja tööarmastuse eeskuju. Tema stiil ja kunstilaad pole tihedalt seotud ühegi ajastu maitsega. Olles pigem ajatu ja üle aegade ulatuv, elav side aegade vahel ja klassikaline selle sõna parimas tähenduses.

Hind: 1055.00 Kogus: